ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาค้ดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2559

 

  • วันที่: 1 มิถุนายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผลการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา...