สนน. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ"

วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 09.00 - 13.00 น. สนน. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในสถานประกอบการ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ในหัวข้อ เรื่อง “สร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ”  

 

 

  • วันที่: 19 สิงหาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ ให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19

สนน. จัดกิจกรรม " เปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือฯ"