สนน. จัดกิจกรรม " เปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือฯ"

วันที่ 11 กันยายน 63 เวลา 08.30-13.00  น. สนน. จัดกิจกรรม " เปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือฯ " ณ ห้องประชุมสมจิณณ์  สำนักงานนิคมฯ ภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการและดูแลระบบสาธารณูปโภค  ตลอดจนการถอดรหัสเส้นทางน้ำในภาวะภัยแล้ง จากนิคมฯ สู่โรงงาน ทั้งนี้ภายในกิจกรรม มีการเข้าเยี่ยมชมระบบสาธารณูปโภคฯ และเส้นทางน้ำฯ บริเวณรอบนิคมฯ ภาคเหนือและชุมชนโดยรอบ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1C8JfGiV6KglxpqKunYgihzi5UY8CEc9G?usp=sharing

 

หรือแสกน QR CODE

 

 

  • วันที่: 11 กันยายน 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

สนน. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างวัคซีนใจ...

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 "ECO Innovation Forum 2020"