นัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ ให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดงานนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ ให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้จบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการ ลดปัญหาของการว่างงานกรณีที่สถานประกอบการเดิมปิดกิจการ โดยภายในงาน มีนายจ้าง/สถานประกอบการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มารับสมัครและสัมภาษณ์งาน จำนวน 19 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 47 ตำแหน่ง  958 อัตรา ผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ส่วนตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุดคือพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งมีผู้สมัครมากเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมี กิจกรรมลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ  แนะแนวอาชีพพร้อมแจกเอกสารการประกอบอาชีพอิสระเบื้องต้น ให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อวัดบุคลิกภาพและเลือกสมัครงานที่เหมาะสมกับตนเอง เป็นต้น

 

 

  • วันที่: 14 สิงหาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

...

สนน. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างวัคซีนใจ...