ขอความร่วมมือเพิ่มมาตรการในการจัดการและควบคุมอันตรายจากการใช้วัตถุและสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้

เพื่อเป็นการป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุและสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงขอความร่วมมือมายังท่านผู้ประกอบการในการกำกับดูแลโรงงานที่มีการครอบครองวัตถุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระเบิดตามมาตรการที่กำหนดไว้

  • วันที่: 17 สิงหาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

สนน.ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา

นัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ ให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19