สนน.ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยกรณีอัคคีภัย ร่วมกับบริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยกรณีอัคคีภัย ร่วมกับบริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีหน่วยงาน ท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล เข้าร่วมฝึกซ้อม ณ บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด