มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นในสถานประกอบการ

ภาพกิจกรรมการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

 

 

 

 

  • วันที่: 30 มกราคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการเฝ้าระวังระดับน้ำแม่กวง...

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ