การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วย ผจก.บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการในภาวะแล้ง แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนน. โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน

เอกสารประกอบการประชุม

  • วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM. 2.5 ...