กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM. 2.5 ตามโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วยพนักงาน, บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM. 2.5  ตามโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตำบลมะเขือแจ้ ณ วัดดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ. เมือง จ. ลำพูน  โดยเป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าลุกลาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด กวาดบริเวณดอย เก็บขยะ ฯลฯ

  • วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

กนอ. ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรภายใต้ “โครงการ IEAT PSM Academy” ณ...