พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด โดย นางสาวเพียงใจ หาญวัฒนาวุฒิ ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์   1 มิถุนายน 2559

  • วันที่: 1 มิถุนายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

กนอ. รับหนังสือเรียกร้องจากกลุ่มศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย...

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยม กนอ. และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ...