คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยม กนอ. และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยม กนอ. และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.   31 พฤษภาคม 2559

  • วันที่: 31 พฤษภาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ...

คณะนักธุรกิจมาเลเซียเยี่ยมชมพื้นที่...