คณะนักธุรกิจมาเลเซียเยี่ยมชมพื้นที่ และรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จังหวัดสงขลา

นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซีย นำคณะนักธุรกิจมาเลเซียเยี่ยมชมพื้นที่ และรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมี ผวก. และคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการการลงทุน นิคมฯ ยางพาราภาคใต้ จ.สงขลา   23 พฤษภาคม 2559

  • วันที่: 23 พฤษภาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยม กนอ. และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ...

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...