ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมของนิคมฯ ภาคเหนือ"

              ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมของนิคมฯ ภาคเหนือ" ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.นิคมฯ ภาคเหนือ (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) โดยวิทยากรจากสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

  • วันที่: 3 กรกฎาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนักธุรกิจมาเลเซียเยี่ยมชมพื้นที่...

...