พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) พร้อมทั้งมอบใบประกาศ สำหรับโรงงานให้การสนับสนุนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่  21 ก.ย. 2565  นางพจนี  ศิลารัตน์  ผอ.สนน. เป็นประธานพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมทั้งมอบใบประกาศ สำหรับโรงงานให้การสนับสนุนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  นิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2564  ตามโครงการการมีส่วนร่วม ในการกำกับดูแลโรงงานของประชาชน (ธงขาวดาวเขียว) ณ  ณ ห้องเวียงยอง 1  โรงแรม แกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน  โดยมีโรงงาน/บริษัท ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี- ดีเยี่ยม  จำนวน  4 บริษัท/โรงงาน  ได้แก่ บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด,บริษัท ฮานาไมโคร อิเล็กทรอนิกส์  จำกัด (มหาชน),บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด,และบริษัท ลานนาโปรดักท์  จำกัด และโรงงานให้การ สนับสนุนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2564 จำนวน  6 บริษัท  ได้แก่ . บริษัท ฮานาไมโคร อิเล็กทรอนิกส์  จำกัด (มหาชน) , บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด,  บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ลำพูนซิงเด็นเก็น จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม  จำกัด