ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน และคณะฯ ลงตรวจพื้นที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 4 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน และคณะฯ ลงตรวจพื้นที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองลำพูน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แรงงานจังหวัดลำพูน และอำเภอเมืองลำพูน ทั้งนี้หน่วยดังกล่าวเป็นหน่วยเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  มีหน้าที่ให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯภาคเหนือในการดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 23/2563 เรื่อง มาตรการกักตัว (Home Quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางมาหรือกลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิก