ผอ.สนน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผอ.สนน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน โดยมีพลเอก อนุงพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานฯ เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ศ่าลากลาง จังหวัดลำพูน