ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560  เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง
  • จะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2560  

 

 

 

  • วันที่: 17 พฤษภาคม 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในช่วงฤดูร้อน...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME STRONG/REGULAR LEVEL)