ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในช่วงฤดูร้อน และช่วงวันหยุดยาว ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือ

ในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในช่วงฤดูร้อน

และช่วงวันหยุดยาว ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

 

1.จัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่โรงงาน

2.ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้

3.กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มรุนแรง ให้ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ประสานแจ้งที่ สนง.นิคมฯภาคเหนือ 053-581083 หรือ ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. 02-2570876 , 02-2530561 ต่อ 1

 

  • วันที่: 5 เมษายน 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560