ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมฯ"

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมฯ" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.นิคมฯ ภาคเหนือ

  • วันที่: 13 มีนาคม 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในช่วงฤดูร้อน...