ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการจัดการพลังงาน

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

ประเภทการจัดการพลังงาน

The Prime Minister's Industry Award 2020

(Energy management)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

  • วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

สนน. จัดอบรม เรื่อง...

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19