สนน. จัดอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานและการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว" พร้อมประกาศเจตนารมณ์ตามมาตรการโครงการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน (สอจ.ลพ.)จัดการอบรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ Eco ปี 63  เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานและการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว" พร้อมประกาศเจตนารมณ์ตามมาตรการโครงการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  โดยมีวิทยากรจาก สอจ.ลพ , ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม , สนน. และ ศปก.กนอ. มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายโรงงาน , กฏหมายสิ่งแวดล้อม , green industry  , ระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรม และการแนะนำศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. และการสาธิตการทำงานของรถ Eco Ranger  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน

เอกสารประกอบการอบรม 1

 

  • วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรภายใต้ "โครงการ IEAT PSM Academy" ณ...

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น...