ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ผนึกกำลังฝ่าวิกฤต COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ”

(megaphone) ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ผนึกกำลังฝ่าวิกฤต COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ” เพื่อผลักดันนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการ COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ ในวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.00  - 12.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ และ Facebook LIVE