กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมหรือทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564  สนน. ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และผู้ประกอบการนิคมฯภาคเหนือ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้เสริมหรือทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานในการเดินป่า โดยมี นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน นำพนักงาน สนน. ผู้ประกอบการฯ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบแสดงเจตจำนง การฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติป่าต้นน้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ระหว่างนิคมฯภาคเหนือและอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บริเวณป่าห้วยขุนน้ำ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน  การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน