ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ   "สมัครสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม" ครั้งที่ 4/2559

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ   "สมัครสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม" ครั้งที่ 4/2559  โดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002 , 1003  หรือศูนย์ติดต่อประสานงานการจัดอบรม โทร. 0-2941-1294-5  โทรสาร 0-2579-4566  มือถือ 085-251-0054   และสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่  http://nsers.diw.go.th/

 

 

 

 

  • วันที่: 27 กันยายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เยาวชนห่างไกลยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 1"...

โครงการระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย