การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เยาวชนห่างไกลยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 1" "ภายใต้โครงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"

ขอเชิญ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน และชมการแข่งขัน ฟุตบอล "เยาวชนห่างไกลยาเสพติดคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 กันยายน 2559 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โทร.053-581052 , 083-9456993 คุณทรงศักดิ์

  • วันที่: 1 กันยายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ  ...