กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม เครือข่าย Green Network (CSR + Eco + Environment + Safety)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม เครือข่าย Green Network (CSR + Eco + Environment + Safety) โดยมี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ.  ตัวแทนผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน/ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมสัมมนาฯ  ในวันที่ 29- 30 กค.59  ณ ลี้รีสอร์ท  บ้านวังดิน  อ.ลี้ จ.ลำพูน

  • วันที่: 28 กรกฎาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง...

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เยาวชนห่างไกลยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 1"...