กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม เครือข่าย Green Network (CSR + Eco + Environment + Safety)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม เครือข่าย Green Network (CSR + Eco + Environment + Safety) โดยมี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ.  ตัวแทนผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน/ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมสัมมนาฯ  ในวันที่ 29- 30 กค.59  ณ ลี้รีสอร์ท  บ้านวังดิน  อ.ลี้ จ.ลำพูน