กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ได้ทำการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ