การอบรม เรื่อง “การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตวัตถุอันตรายง่ายนิดเดียว”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 -16.30 น. นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตวัตถุอันตรายง่ายนิดเดียว” ณ  ห้อง Auditorium room no.1 อาคาร Complex บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมี ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 2  กรมโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวเจนจิรา  สันทาลุนัย นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พรบ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  มีผู้เข้าสนใจร่วมอบรมประมาณ 100 คน

เอกสารประกอบการอบรม 1

เอกสารประกอบการอบรม 2

เอกสารประกอบการอบรม 3

 

  • วันที่: 22 พฤศจิกายน 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและผู้ประกอบการในนิคมฯ...

งานแสดงศักยภาพ SMEs ลำพูนและ Business Matching ภายใต้การบริการของศูนย์ SMEs...