งานแสดงศักยภาพ SMEs ลำพูนและ Business Matching ภายใต้การบริการของศูนย์ SMEs Industry Transformation Center : SMEs-ITC นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดงานแสดงศักยภาพ SMEs ลำพูนและ Business Matching ภายใต้การบริการของศูนย์ SMEs Industry Transformation Center : SMEs-ITC นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME​s​ ขนาด​กลาง​และขนาด​เล็ก​ในจังหวัดลำพูนและเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นจับคู่​ธุรกิจ​ Business​ Matching  โดยมีนางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และนายประการ  ขำศรีบุศย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในงาน และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ พร้อมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ตลอดจนผู้สนใจที่ร่วมงาน  ณ ห้องประชุมสมจิณณ์

  • วันที่: 27 พฤศจิกายน 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม เรื่อง “การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตวัตถุอันตรายง่ายนิดเดียว”

โครงการบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562