การลงทะเบียนขอใช้สิทธ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนขอใช้สิทธ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง เปิดรับลงทะเบียนและขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

 

  • วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

No Gift Policy งดการให้ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใดๆ...

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม...