โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมทำความดี เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 2 ธ.ค. 65  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมจิณณ์  สนน. ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำพูน ได้กำหนดจัดให้มีโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมทำความดี เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เและ สนน. ได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำพูน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว โลหิตที่ได้รับ 21,500 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 1 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ  1  ราย