สนน. ร่วมกับ ผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ และ บริษัท Gusco จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันที่ 12 มกราคม 256  เวลา 13.00  น.  ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน. ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและ บริษัท Gusco จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  โดยมี นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนน. และผู้แทนบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  มอบของขวัญพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 34 ทุน เนื่องโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2566 ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง  และโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ   รวมจำนวน  5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก, โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง , โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง, โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้และ โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน - วังทอง

 

 

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม CLICK