สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

  • วันที่: 3 มิถุนายน 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม...

กิจกรรม “เปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.)...