สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับ บจก.โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส มอบน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคแก่ชุมชนบ้่านขี้เหล็ก จ.ลำพูน