สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มอบของขวัญวันเด็ก

วันที่ 6 – 7 มกราคม 2565  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นำโดย นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนน. ร่วมกับบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง  และโรงเรียน ในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ รวมจำนวน  4 แห่ง สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม  โดยเป็นการมอบสิ่งของและขนมให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อสร้างความ สนุกสนาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019