สนน. ร่วมกับ GUSCO และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มอบสิ่งของและขนมในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้มอบขนมและสิ่งของ อาทิ ขาตั้งเจลแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์สำหรับเติม หน้ากากอนามัย นมกล่อง ขนมต่างๆ ฯลฯ   ให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง และโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง ตามแผนงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564