สนน. ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯภาคเหนือ สมัครเข้ารับการคัดเลือก "รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย The Prime Minister's Industry Award 2021"

 

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลและมอบรางวัลเดือนสิงหาคม 2564

สแกน QR Code หรือโทร 0 2202 3429 , 0 2202 3518