รองผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดกฐิน สามัคคี ปี 2563 ณ วัดศรีบุญยืน จ.ลำพูน

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รผก.ปก.1 เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ปี 2563 โดยมีนายคณพศ ขุนทอง ผอ.ฝปก.1 นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผอ.สนน. คณะผู้บริหาร  พนักงาน กนอ. ผู้บริหารบจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส ตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ  ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดศรีบุญยืน ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน