พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี  2563

เมื่อวันที่  20 ก.ค 2564  นางสิริมนต์  โกมุทานนท์  ผอ.สนน. เป็นประธานพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี  2563 ตามโครงการการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโรงงานของประชาชน (ธงขาวดาวเขียว) ณ สุขสถานลำพูน โดยมีโรงงาน/บริษัท ผ่านเกณฑ์ การประเมินอยู่ในระดับดี- ดีเยี่ยม  จำนวน  4 บริษัท/โรงงาน  ได้แก่ บริษัท  ลานนาโปรดักส์ จำกัด ,บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด,บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น  (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท  อินเตอร์ เนชั่นแนล  เมตัล  แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด ซึ่งการดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน