ประธานกรรมการ กนอ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบสูบน้ำบาดาล และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ กนอ. เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบสูบน้ำบาดาล และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ณ นิคมฯ สหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี รผก.ปก 1 และ รผก.ปก.2 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  วันที่ 6 มิถุนายน 2559

  • วันที่: 6 มิถุนายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารจากเมืองชิงเต่า เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการ

กนอ. รับหนังสือเรียกร้องจากกลุ่มศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย...