ประชุมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจัดประชุมผู้ประกอบการ โดยมีนางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน. ผจก.บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ชี้แจงแผนและผลการปฏิบัติการของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2563 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน

เอกสารประกอบการประชุม 1

เอกสารประกอบการประชุม 2

เอกสารประกอบการประชุม 3

  • วันที่: 27 มกราคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)...

ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง...