ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างฯ ศุลกากร

  • วันที่: 4 สิงหาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคางานจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs-ITC

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารรับ-ส่งสินค้าฯ ศุลกากร