ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงาน รายงานข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากอุตสาหกรรม ผ่านเมนู G14 ของระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

Click เพื่อชมคู่มือการกรอก G14