ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจความต้องการสิทธิประโยชน์/มาตรการจูงใจของการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตรสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

หรือคลิก แบบสำรวจ