ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการรรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์