กิจกรรม "ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส" ณ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่อาศัยในชุมชนรอบนิคมฯ ภาคเหนือ ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน โครงการ Eco trekking ตามหลักสูตร Project Based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

  • วันที่: 12 กันยายน 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

...

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและผู้ประกอบการในนิคมฯ...