กิจกรรม กนอ. ร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด ( Thai Kid Spacer )

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมกับมูลนินิคมอุตสาหกรรมไทย สถาบันพลาสติก และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม “กนอ. ร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด” ( Thai Kid Spacer ) วันที่ 29  มกราคม  2559  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมี นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส  รองผู้ว่าการฯ (สายงานปฏิบัติการ 1 )เป็นประธาน เป็นการผลิตอุปกรณ์พ่นโรคหืดมอบให้แก่โรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ

 

    

 

 

 

  • วันที่: 29 มกราคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

กิจกรรม “จักรยานสานสัมพันธ์ – ปั่นปันน้ำใจ เติมลมหายใจเพื่อน้อง”

กิจกรรม กนอ. มอบธงธรรมมาภิบาล และใบประกาศเกียรติคุณ