กิจกรรม กนอ. มอบธงธรรมมาภิบาล และใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่  8  มกราคม  2559  นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานปฏิบัติการ 1) เป็นประธานมอบธงธรรมมาภิบาล และใบประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี  2558  แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ รวม  27 บริษัท พร้อมทั้งร่วมงานพบประสังสรรค์ เนื่องในโอกาสต้อยรับปีใหม่  2559 ณ  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

 

   

  • วันที่: 8 มกราคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

กิจกรรม กนอ. ร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด ( Thai Kid Spacer )

กิจกรรม “พัฒนาอาชีพเสริมของชุมชนในท้องถิ่น