กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมหรือทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563  สนน. ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และผู้ประกอบการนิคมฯภาคเหนือ สร้างฝายชะลอน้ำพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมหรือทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 รวมถึงมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานในการเดินป่าและดับไฟป่า โดยมีคณะผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ เครือข่ายสนน. และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เข้าร่วมในกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้เสริมกว่า 400 ต้น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบแสดงเจตจำนง การฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติป่าต้นน้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ระหว่างการนิคมฯภาคเหนือและอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บริเวณป่าห้วยขุนน้ำ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

 

 

 

  • วันที่: 25 กรกฎาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สนน. จัดอบรมเรื่อง “หลักเกณฑ์...