กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    ร่วมกับผู้ประกอบการฯ  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี    2559  โดยได้นำของขวัญ มอบให้แก่เด็กที่อยู่ในพื้นที่และอยู่ในสถานศึกษา  โดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่  8 – 10   มกราคม 2559  ณ  โรงเรียนโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ

  

  • วันที่: 8 มกราคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพแรงงานท้องถิ่น

กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ